VERDIGRUNNLAGET

Mennesket er født empatisk og er i sin natur godt.
Men, samfunnssystemet gjennom mange tusen år, og vår sosialiseringsprosess fra spedbarnsalderen, legger lag av beskyttelse rundt oss mot sår og smerter, slik at vi hurtig lærer oss til forsvar og angrep, til å skjule, i stedet for å være i kontakt med og uttrykke, det som er levende i oss alle - våre følelser og behov.
Vi beskytter oss ved å bedømme, kritiserer og vurdere andre og oss selv, og skjuler det som lever i oss: Våre følelser og behov.
IVK går ut fra at vi mennesker har grunnleggende behov som er like for alle. Enhver handling er uttrykk for behov som søkes møtt.
Vi kan godt mislike en handling, og allikevel møte mennesket med empati på følelsene og behovet som ligger bak handlingen. Vi definerer empati som medfølelse og vil presisere forskjellen fra sympati, som er å føle det samme som.

IVK ønsker at mennesker skal gi fordi de har lyst og av fri vilje, ikke fordi vi er redde for å bli mislikt, for straff eller for å miste vennskap og kjærlighet.