SJIRAFF I SKOLEN OG BARNEHAGEN

Hvilke motiv vil vi barna våre skal ha for å gjøre det vi ber dem om? Fordi de blir respektert for å ha behov for å bestemme selv, har lyst til å bidra til at vi har det godt, eller fordi de er redde for en eller annen form for straff, om de ikke gjør som vi sier?

Vold avler vold. Vi vil alltid få tilbake det vi har sådd - før eller siden. Vi kan med makt true oss til øyeblikkets lydighet, men ikke bøye en annens vilje på sikt.

Skoler og barnehager i bl a Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland, Belgia, Italia, USA og Israel drives etter ikkevoldelige prinsipper.

IVK trening for lærere og barnehagepersonell:
v Hjelper pedagogen til å holde kontakt med sine grunner til å være lærere, slik at motivasjon og følelsen av eget verd øker, og slik forebygger stress og utbrenthet
v Skaper kontakt med barna slik at begge parter får det de trenger og tiden kan brukes effektivt
v Komme med forespørsler til barna, i stedet for krav, og gjennom dette styrke motivasjonen for å lære i stedet for å stimulere motstand
v Håndtere konflikter på en måte som fremmer gjensidig forståelse og tillit
v Lytte til, og gi empati til triste barn og bekymrete foreldre
v Sette grenser og si nei på en måte som samtidig respekterer den andres behov
v Evaluerer ytelser uten å bruke ordene "rett og galt" og på den måten sette merkelapper på barna
Fordeler:
v Fremmer samarbeid
v Konfliktløsning barn i mellom
v Fremme løsningsorienterte prosesser fremfor statiske vurderinger
v Styrke evnen til å oppdra og forstå barna
v Skape en atmosfære av gjensidig støtte.