Sjiraffspråket -ikkevoldskommunikasjon

- hvis du vil uttrykke deg så du blir hørt
- hvis du vil høre hva den andre sier, selv når uttrykket er aggressivt


Sjiraffspråket - også kalt ikkevoldelig kommunikasjon, hjertets språk, empatisk kommunikasjon. Dette er en kommunikasjonsprosess, et konfliktløsningsverktøy, som

- gjør potensielle konflikter til fredlige dialoger
- bryter tankemønstre som fører til sinne og depresjon
- gir deg styringen over livet ditt ved å si fra om følelser og behov uten å skape fiendskap
- gjør livet bedre å leve både for deg selv og andre

SJIRAFFSPRÅKET - Ikkevoldskommunikasjon
er interessert i hvordan du har det - hvordan du kjenner deg og hva du trenger, akkurat nå.
Sjiraffspråket er et prosess-språk hvor vi uttrykker oss med ærlighet og empati på en måte som

v øker sannsynligheten for at du vil møte meg på det jeg trenger

Og, jeg hører det du sier på en måte som

v øker sannsynligheten for at jeg har lyst til å møte deg på det du trenger.

Med ikkevoldskommunikasjon (ivk) søker vi å dekke begge parters behov.
Vi er interessert i å få til endring i den gitte situasjonen, derfor uttrykker vi det som foregår i oss, akkurat nå, av følelser og behov. Og vi søker, på samme måte, å finne ut hvordan den andre har det - følelser og behov.

Ivk tror ikke endring skjer ved å beskrive andre med merkelapper som dum, lat, uvitende.
Heller ikke tror vi endring skjer ved moralske bedømmelser som rett - galt, bra - dårlig, eller ved kritikk som får den andre til å gå i forsvar.

Hensikten med vår kommunikasjon er å skape kontakt. Med empati finne løsningen seg selv i løpet av "sjiraffdansen"??. Ivk er ikke interessert i kompromiss, fordi kompromisset søker løsning uten å gå til roten av konflikten, nemlig partenes behov. Derfor tror vi bruk av kompromisser gjør at konflikter ofte vil blusse opp igjen.

SJIRAFF: Sjiraffen symboliserer motet til å stikke frem halsen og å bruke sitt store hjerte; uttrykke det som er sant for deg - og lytte til den andre med empati, dvs, uten å kritisere eller bedømme

ULV eller SJAKAL: Den måten vi vanligvis uttrykker oss på, ved å bedømme, dømme og kritisere, blir kalt ulvespråk eller sjakalspråk, fordi vi så ofte "biter hodet av oss selv og andre" med denne måte å snakke på; vi gir sår.
.

Rosenberg utviklet en fire-trinns modell for "Nonviolent Communication"

1. uttrykke fakta - uten å kritisere eller bedømme
2. uttrykke følelsene som knytter seg til 1
3. og uttrykke behovene følelsene trigger
4. for deretter å be den andre om noe som ville gjøre deg godt akkurat der og da