SJIRAFF I PARFORHOLD OG I ANDRE RELASJONER

Jeg ber deg: "Se skjønnheten i meg, særlig når jeg trenger det mest fordi jeg oppførere meg minst elskverdig".

Sjiraffspråket er et hjelpemiddel hvis du ønsker mer nærhet. Med nærhet menes åpen kontakt med den/de andre uten å gi opp sin egen integritet eller sine egne grenser.

Mange kjenner seg igjen i at kommunikasjonen kan bli vanskeligere og mer emosjonell jo mer nær relasjonen er. Frustrasjoner og uinnfridde forventninger gjør at vi lett tenker negativt om den andre, anklager og dømmer.

Sjiraffspråket hjelper oss til å klargjøre hva som foregår inni oss, slik at vi godt kan uttrykke oss med kraft og styrke om egne følelser og behov, og om hva vi ønsker annerledes, uten å angripe andre.

Sjiraffspråket øker sjansen for en konstruktiv dialog der den andre ikke så lett kommer i forsvar. Ved at den andre gis frihet til å uttrykke sin opplevelse av situasjonen, øker også dennes mulighet til innlevelse og medfølelse.

Sjiraffspråket bidrar derfor til å styrke hver enkelt i tillegg til styrking av relasjonen. Dette øker sannsynligheten for at man oppnår god kontakt der alles behov blir tatt hensyn til.

Sjiraffspråket kalles også "Et språk fra hjertet".