MARSHALL B. ROSENBERG


Den amerikanske psykologen Marshall B. Rosenberg har utviklet "Nonviolent Communication", sjiraffspråket, gjennom nær 40 år som underviser, rådgiver, mekler og konfliktløser i fire verdensdeler.
Som ung psykolog for "vanskelige ungdommer" i begynnelsen av sin yrkeskarriere, og for amerikanske soldater i Japan, undret han seg over hvorfor noen mennesker oppførte seg empatisk og støttende, mens andre oppførte seg utnyttende og voldelig i de samme situasjonene. Han kom frem til tre faktorer som hadde avgjørende betydning:

v Språket som ble brukt
v Hvordan man tenkte
v Måten å kommunisere på

Ut fra denne forståelsen utviklet han "Nonviolent Communication". Han sier at dette ikke er noe nytt, men den eldgamle visdommen som alltid har eksistert. Rosenberg har strukturert og satt dette inn i en enkel firetrinns modell:
1. fakta - uten kritikk og bedømmelse
2. følelser
3. behov
4. be om det som gjør livet bedre akkurat nå ( ikke løsning)

Vi arbeider etter beste evne ut fra Rosenbergs modell og prinsipper, slik vi har lært av ham og Center for Nonviolent Communication.


www.cnvc.org
Hjemmeside for den internasjonale organisasjonen "Center for Nonviolent Communication".
Gir fyldig informasjon om kommunikasjonsprossessen og verktøyet, med eksempler på bruk, liste over kontaktpersoner i mange land, og om trening, kurs og aktiviteter i store deler av verden. Omtale av grunnleggeren Marshall B. Rosenberg og hans filosofi og virke som konfliktløser og mekler.