KURS/VEILEDNING


Bare jeg kan endre mine tanker og handlinger. Empati gir mot og vilje, innsikt, aksept og kjærlighet til å gå mot noe nytt.

Dersom du er interessert i å bli mer kjent med IVK og dette verktøyets muligheter, er det flere måter å gjøre det på:

Du kan engasjere oss sammen, eller enkeltvis til

v introduksjonsforedrag på 2-3 timer
v minikurs på en dag
v todagers introduksjon
v trinnvise utviklingskurs på gjentatte 1 eller 2 dagers kurs
v treningskvelder

Uten forpliktelse for deg tar en av oss gjerne en prat med deg for å finne ut hvordan du kan få dekket din organisasjons behov. Oppleggene blir alltid skreddersydde.

De er basert på samhandling mellom kursholder og deltakerne, der begges behov søkes møtt. Kursene virker som en prosess der deltakernes egne erfaringer brukes som læringseksempler. På kursene bruker vi varierte tilnærminger med øvelser, diskusjoner, gruppearbeid og faktainnspill fra kursholder i plenum og i de mindre gruppene. Vi søker å bidra til å skape trygge læringssituasjoner og å få frem hva som er levende i deg, der og da.


KONTAKT:

For henvendelse til oss, "Forum for Ikkevoldskommunikasjon":
kontakt@sjiraff.org

For henvendelse direkte til en av oss:
Elsa-Britt Enger:
elsa-britt.enger@c2i.net

Jan Sjøberg:
jan@kreativdialog.no


 

 

 

 

Forum for Ikkevoldskommunikasjon drives av Elsa-Britt Enger og Jan Sjøberg.
kontakt@sjiraff.org www.sjiraff.org

Vi har begge utdannelse og trening i "Nonviolent Communication" med Marshall B. Rosenberg og andre trenere fra det internasjonale senter for Nonviolent Communication www.cnvc.org

I dette semesteret er Jan Sjøberg opptatt med annet arbeid slik at Elsa-Britt Enger vil holde kursene alene.

Elsa-Britt Enger. Jeg har en variert yrkesbakgrunn, blant annet som lærer, som rådgiver innenfor ledelses- personal- og organisasjonsutvikling, som veileder i meditasjon og personlig utvikling, og i integrering av flyktninger i arbeidslivet.

I år har jeg blitt invitert inni et prosjekt i Ski kommune med formål å innføre sjiraffspråket i samtlige barnehager. Dette betyr jo at flere får øynene opp på denne empatiske måten å kommunisere på, og dette blir spennende.

Når vi bruker vold med ord eller hånd, er vi ofte så frustrerte i situasjonen, så uten kontakt med egne følelser og behov i øyeblikket, at vi ikke ser alternativet til volden.  Så blir voldelige handlinger tragiske uttykk for behov som ikke er møtt.  Den som øver vold mot andre, øver dobbelt vold mot seg selv

                Januar 2006

 

 

 Sjiraffspråket kan hjelpe oss til å:

 

Ø      Klargjøre hva som foregår inni oss

Ø      Uttrykke egne følelser og behov med kraft og ærlighet

Ø      Si hva vi ønsker annerledes, uten å angripe den andre

Ø      Se den andre som et menneske med behov som ikke er møtt, selv når uttrykket er aggressivt

 

Sjiraffspråket egner seg i alle relasjoner

 

Les mer om sjiraffspråket på

 

www.sjiraff.org og www.cnvc.org

 

Ring gjerne 9017 3969

elsa-britt.enger@c2i.net

 

 

 

 

Lær sjiraffspråket

 

 

 

 

 

 

Gjør potensielle konflikter til

fredelige dialoger

Bryt de tankemønstrene som gjør at du kjenner deg såret, sint eller trist

Ta styringen over livet ditt ved å si fra om dine følelser og behov uten å skape fiendskap

Gjør livet bedre å leve både for deg selv og andre

KURS våren 2006

Kurs i sjiraffspråket

Å kommunisere fra hjertet er å skape fred i oss selv og mennesker imellom

Unity senteret i Møllegate 23, Oslo

31.01 Introduksjonskurs 19-21

21.02 Introduksjonskurs 19-21

25.- 26.02 Kurs I grunnkurs 12-18 (17)

eller

21.02 Introduksjonskurs 19-21

14.02 introduksjonskurs 19-21

18.-19. 03 Kurs I grunnkurs 12-18 (17)

De datoene som får 10 deltakere eller flere blir valgt

 

6.-7.05 eller 20.-21.05 Kurs II 12-18 (17)

Endelig dato bestemmes senere

 

For dem som har gått begge kursene nå eller tidligere, arbeider dansk trener Gitte Brandenburg Carlsen og jeg med å lage et giraffkurs på en hytte på fjellet for norske og danske sjiraffbrødre og -søstere

 

Praktisk

Påmelding og innbetaling av et depositum på kr 200, en uke før kurset, da vi står ansvarlig for leiekostnader til kurslokalene. Depositumet kan vi derfor ikke betale tilbake dersom du trekker deg. Resten av kursavgiften betales ved fremmøte på kursdagen.

 

 

Deltakeravgift for introduksjonskurset kr 100 trekkes fra kursavgiften på kr 1900.

Ønsker du å ta begge kursene får du 300kr i rabatt på kurs II.

 

 

Sjiraffspråket er interessert i å høre hvordan du har det – hvordan du kjenner deg og hva du trenger, akkurat der og da, men samtidig like interessert i at du våger å uttrykke hvordan du har det og hva du selv trenger.  Begge parteres behov søkes møtt.

 

Sjiraffspråket er et prosess-språk hvor jeg uttrykker meg med ærlighet og empati på en måte som

 

Ø      Øker sannsynligheten for at du vil møte meg på det jeg trenger

 

Og, jeg hører det du sier på en måte som

 

Ø      Øker sannsynligheten for at jeg har lyst til å møte deg på det du trenger

 

Endring skjer ikke ved å beskrive andre med merkelapper som dum, lat, uvitende.

 

Endring skjer heller ikke ved moralske bedømmelser som rett/galt, bra/dårlig, eller ved kritikk som bare får den andre til å gå i forsvar.

 

Hensikten med kommunikasjonen er å skape kontakt.

Ø      Med empati finner løsningen på konflikten som oftest seg selv i løpet av ”sjiraffdansen”

Ø      Vi danser ved å snakke sjiraff, uttrykke oss ærlig med empati frem og tilbake

 

Mange kjenner seg igjen i at kommunikasjonen blir vanskelig og mer emosjonell jo mer nær relasjonen er.

 

Frustrasjoner og uinnfridde forventninger gjør at vi lett tenker negativt om den andre, anklager og dømmer, føler oss verken forstått, hørt eller sett, og blir såret eller sinte.

 

Denne formen for kommunikasjon legger vekt på medfølelse som motiverende faktor for handlinger, i stedet for å at vi handler ut fra frykt, skyldfølelse, skam, anklager, tvang, trusler eller som forsvar for hvorfor vi straffer.

 

Vi tar personlig ansvar for våre handlinger og de valgene vi tar i vår forhold. Vi kan motta kritikk og uvennlige beskjeder uten å ta det personlig, gi opp eller miste følelse av eget verd.

 

Du kan lære deg å uttrykke følelser uten å angripe, og på den måten minsker du sjansen for at andre går i forsvar.

 

Hvis du kjenner deg opprørt, tenk på hvilket behov du hadde som ikke ble møtt, og hva du kan gjøre for å bli møtt, i stedet for å tenke på hva som er galt med andre eller oss selv.

 

Med NVC tar du tilbake makten over livet ditt.