Forum for Ikkevoldskommunikasjon

Forumet drives av Elsa-Britt Enger og Jan Sjøberg.
kontakt@sjiraff.org


JAN OG ELSA-BRITT
Vi er på vei, og er glade for at vi ennå har mye uoppdaget og mye å lære.

Vi har begge utdannelse og trening i "Nonviolent Communication" med Marshall B. Rosenberg og andre trenere fra det internasjonale Center for Nonviolent Communication.

Vi ønsker å dele dette verktøyet for kommunikasjon, konfliktløsning og empowerment med organisasjoner, bedrifter, institusjoner og andre grupper av interesserte mennesker i Norge

v fordi vi vil gi vårt bidrag til helse og livslyst ved å fokusere på menneskers relasjon til seg selv og andre

v fordi vi vil dele IVK som et redskap til å redusere volden i samfunnet

Mennesker som slår, med ord eller hånd, er så frustrerte i situasjonen, så uten kontakt med sine følelser og behov i øyeblikket, at de ikke ser alternativet til volden. Så blir handlinger tragiske uttrykk for behov som ikke er møtt. Den som øver vold mot andre, øver dobbelt vold mot seg selv. Fengslene er fulle av slike mennesker.

Elsa-Britt Enger har en variert yrkesbakgrunn, blant annet som lærer, som rådgiver innenfor ledelses- personal- og organisasjonsutvikling, som veileder i meditasjon og personlig utvikling, og som veileder i integrering av flyktninger i arbeidslivet Gjennom sitt firma, Engers Ariadne, har hun holdt IVK workshops og foredrag for høgskoler, grunnskoler, barnehager, helse-, pleie- og omsorgssektoren, og for privatpersoner siden 1997.

Firma: Engers Ariadne - utvikling av organisasjon og menneske
Henvendelse til Elsa-Britt direkte: elsa-britt.enger@c2i.net.

Jan Sjøberg er lærer og terapeut og har undervist i kommunikasjon og konflikthåndtering i 10 år. Han ble kjent med denne kommunikasjonsmodellen i 1997, og har siden holdt foredrag og workshops i IVK for elever i forskjellige skoleslag, for personalgrupper, organisasjoner og enkeltpersoner. I sin lærerjobb på Vestoppland Folkehøgskole har han i sitt daglige virke undervist og praktisert IVK og kunnet se effekten ved bruk av sjiraffspråket i et miljø.

Firma: KREATIV DIALOG Utvikling av effektivt samspill og
konstruktiv konflikthåndtering for enkeltpersoner og team
www.kreativdialog.no
Henvendelse til Jan direkte:
E post:
jan@sjiraff.org
Mobil: 99019707