SJIRAFF OG KONFLIKTHÅNDTERING

Konflikter er tragiske eksempler på behov som ikke er møtt - fengslene er fulle av slike eksempler

Med tittelen "Ikkevoldelig Kommunikasjon" menes også ikkevold på et psykologisk plan, og det gir en mulighet for potensielle konflikter til å bli konstruktive dialoger.

Sjiraffspråket hjelper oss slik at vi godt kan uttrykke oss med kraft og styrke om egne følelser og behov, og om hva vi ønsker annerledes, uten å angripe andre. Sjiraffspråket øker sjansen for en konstruktiv dialog der den andre ikke så lett kommer i forsvar. Ved å lytte til andres behov, og ved å uttrykke deg tydelig og avgrenset om deg selv, inviteres andre til innlevelse. Det blir dermed lettere å se situasjonen fra flere synsvinkler.

Sjiraffspråket bidrar derfor til å styrke hver enkelt i tillegg til styrking av relasjonen. Dette øker sannsynligheten for å oppnå gode og varige løsninger der alles behov blir tatt hensyn til.

Det finnes en egen meglingsmetodikk i IVK.
Ved å gjenta og å oppsummere det partene sier med "oversettelse" til sjiraff, vil partene lettere kunne leve seg inn i hverandres situasjon. I mange tilfeller kan Sjiraffspråket snu en persons innstilling 180 grader.

Bruk av dominans og maktanvendelse for å løse konflikter medfører en reduksjon av den annens frihet, og er ofte ikke særlig effektivt i forhold til å oppnå varige løsninger. Denne type konfliktløsning benyttes ofte i verden i dag.

Sjiraffspråket innebærer å gi et alternativ, og er derfor også en kommunikasjonsform som søker kultur- og samfunnsendring.