SJIRAFF FOR EMPOWERMENT

Hvis du fortsetter å gjøre det du alltid har gjort, vil du fortsette å få det du alltid har fått.

Og - om du tror det finnes noe som heter en "god" mor, far, lærer, førskolelærer, helsesøster, lege, medarbeider eller sjef, så kan du forberede deg på å gå deprimert gjennom livet - oppgitt, såret og resignert.

Samvær mennesker i mellom handler om følelser og behov, ikke om bedømmelser som god/dårlig, rett/galt, snill/slem.

For å få det du ønsker deg , er første bud å vite hva du føler og trenger, og deretter å si det ærlig, tydelig og klart, og be om det på en måte som ikke høres som krav og anklage av den andre parten.
"Du er en egoist og får meg til å føle at jeg ikke teller", er til vanlig et utsagn som ikke vekker lysten til kontakt, men øyeblikkelig skaper motstand og forsvar.
Sjiraffspråket vil lære deg å lytte empatisk for å høre hva denne personen føler og trenger, og lære deg til å ta ansvar for dine følelser og dine behov:

Jeg føler fordi jeg……. Du føler fordi du…..

Sjiraffspråket lærer deg å si tydelig ja eller nei, sette grenser, respektere og ta ansvar for deg selv. Du blir ikke lenger så redd for "å såre andre" og finner tilbake livsgleden og styrken i deg selv, slik at du ikke lar deg såre.